Dálkové ON-LINE studium ... DOMOV JAKO OD PROFESIONÁLA

Startujeme 29. října 2018 ... ZA POMOCI INTERAKTIVNÍCH POČÍTAČOVÝCH METOD ... školné činí 7 438 Kč bez DPH (9 000 Kč včetně DPH).

Terminy:

Datum zahájení: 29. říjen 2018

Datum ukončení: 7. duben 2019

Popis:

3-Tento kurz si klade za cíl Vás provést celým procesem navrhování interiéru tak, abyste získal/a přehled o všech úhlech pohledu, které je třeba při navrhování příjemného a praktického interiéru zohlednit.

 

Největší důraz klademe na prostorové otázky ... aby se člověk v interiéru cítil volně a vzdušně, nic mu nepřekáželo, nic nebylo krkolomné. Je příliš mnoho luxusních a na fotografiích lákavých interiérů, které při reálné návštěvě vůbec příjemné nejsou. Kompozici Vás budeme učit stejně jako ergonomii. Obě tyhle nauky mají "plné pytle" know-how, které pomůže povýšit obyčejný prostor na prostor, který hladí na duši a plní všechny funkční požadavky na něj kladené.

 

MOŽNÁ STOJÍ ZA TO VÁS UPOZORNIT, ŽE KRÁSA PRO NÁS NENÍ LACINÉ POZLÁTKO A NĚCO "NAVÍC" ... až když se vyřeší funkce a zbydou peníze. My věříme, že krása může jít ruku v ruce s praktičností a funkcí. JEN SE TO MUSÍ UMĚT.

 

Též je dobré zmínit, že víme, že lidé jsou různí a co se líbí a vyhovuje jednomu, může být velmi protivné druhému. Nikoho necpeme do škatulek, které mu nevyhovují. Nikoho neurážíme výroky kritizujícími jeho vkus. Každý má takový vkus, jaký se mu líbí ... každý jsme jiná osobnost a jiné věci nás činí šťastnými. MY TO RESPEKTUJEME!

 

Stylovým kombinacím se nicméně věnujeme v kurzu VELMI MOHUTNĚ a zarejdíme i do historického vývoje stylu ... i když kurz Dějin umění a architektury z toho dělat nebudeme ... ale odkážeme Vás na mnoho užitečných zdrojů dalšícho poznání ... pokud Vás téma zaujme. 

 

Další téma, které je pro nás nesmírně podstatné, jsou BARVY ... barevné kombinace, tipy, jak barvy vybírat ... to vše bude mít v kurzu LVÍ PODÍL.

 

LOGIKA PROGRAMU JE NÁSLEDUJÍCÍ:

 

→  Dva týdny po sobě (od 29.10. 2018) se každý den otevře nová čerstvá kapitolka a každý den bude třeba zodpovědět kvíz o pěti otázkách (i v neděli). Kdo to nezvládne, potrestán nebude:) jen nevyhraje soutěž o "hodnotné ceny":)  Denní spotřeba času: 1 hodina (včetně kvízu).

 

→  Týden od 12. listopadu 2018 je oddechový ... v pondělí se zjeví na webu článek, který zabere pročíst tak 2 hodiny a to jest vše.

 

→  Dva týdny po sobě (od 19.11. 2018) se opět každý den otevře nová čerstvá kapitolka a každý den bude třeba zodpovědět kvíz o pěti otázkách (i v neděli). Denní spotřeba času: 1 hodina (včetně kvízu).

 

→  Dva týdny po sobě (od 3.12. 2018) jsou opět lehčí ... obě pondělí se zjeví na webu článek, který zabere pročíst tak 2 hodiny a to jest vše.

 

NÁSLEDUJÍ VÁNOČNÍ PRÁZDNINY (3 TÝDNY)

 

V pondělí 7. ledna 2019 opět startujeme ... dva týdny po sobě se opět každý den otevře nová čerstvá kapitolka a každý den bude třeba zodpovědět kvíz o pěti otázkách (i v neděli). Denní spotřeba času: 1 hodina (včetně kvízu).

 

→  Týden od 21. ledna 2019 je oddechový ... v pondělí se zjeví na webu článek, který zabere pročíst tak 2 hodiny a to jest vše.

 

→ V týdnu od 28. ledna 2019 je volno úplně.

 

→  Dva týdny po sobě (od 4.2. 2019) se každý den otevře nová čerstvá kapitolka a každý den bude třeba zodpovědět kvíz o pěti otázkách (i v neděli). Denní spotřeba času: 1 hodina (včetně kvízu).

 

→  Týden od 18. února 2019 je oddechový ... v pondělí se zjeví na webu článek, který zabere pročíst tak 2 hodiny a to jest vše.

 

→  Týden od 25.února 2019 je oddechový též ... v pondělí se zjeví na webu článek, který zabere pročíst tak 2 hodiny a to jest vše.

 

→  Dva týdny po sobě (od 4.3. 2019) se každý den otevře nová čerstvá kapitolka a každý den bude třeba zodpovědět kvíz o pěti otázkách (i v neděli).  Denní spotřeba času: 1 hodina (včetně kvízu).

 

→  Týden od 18. března 2019 je oddechový ... v pondělí se zjeví na webu článek, který zabere pročíst tak 2 hodiny a to jest vše.

 

→  Dva týdny po sobě (od 25.3. 2019) se každý den otevře nová čerstvá kapitolka a každý den bude třeba zodpovědět kvíz o pěti otázkách (i v neděli).  Denní spotřeba času: 1 hodina (včetně kvízu).

 

Veškeré materiály z kurzu budete mít  na webu k dispozici do 31. prosince 2019 ... můžete se tedy k nim libovolně vracet po dobu více, jak 8 měsíců.

 

A OHLEDNĚ ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY: Předsevzali jsme si, že tento kurz bude hodně levný, a to znamená, že bohužel nemůžeme při zpětné vazbě postupovat stejně jako na "živých kurzech", kde se můžeme osobně věnovat jednotlivým lidem na bázi jedna ku jedné. Ale umíme to zařídit tak, že se dokážete báječně zhodnotit sami. Dáme Vám k tomu noty. A též si s námi zahrajete spoustu kvízů. A zažijete hodně různých cvičení, která mají hravý a tvůrčí nádech.

 

Témata, která v kurzu probereme:

•  zásady pro plánování prostoru pro život obecné + specifika pro jednotlivé místnosti

•  kompoziční možnosti pro typické otázky ... kuchyňská sestava, skříňky v obývacím pokoji, předsíňová stěna, organizace obrázků na stěně ...

•  modelování prostoru ... vztah tvarů a pocitů

•  typy barev a jejich vlastnosti ... co s námi dělají a jakou hrají roli ve schématu

•  práce s barevnou proporcí

•  styl barev, materiálů a tvarů

•  stylové kombinace kontrastní i harmonické

 

Pokud Vás zajímá, jak na daná témata nahlížíme, pročtěte si články pod tlačítky v hlavním menu nahoře (jsou vidět i nahoře na této stránce) ... jsou členěny dle témat a volně k dispozici.

 

Kdo do 7. dubna 2019 (do půlnoci z neděle na pondělek) absolvuje všechny kvízy kurzu, obdrží od nás Diplom o absolvování kurzu ... zašleme jej na zvolenou adresu poštou (v průběhu dubna). Kvízy nemají za cíl "dávat známky" ... takže není možné kvízy nevyplnit správně ... všechny odpovědi se počítají ... kvízy totiž v souladu s nejmodernějšími přístupy ke vzděláání bereme za způsob studia (přemýšlení o věcech), ne za testovací nástroj.

DSC 0041111 

 meritko

 

 

0510

 

 ilustrativtriangle

 

 

 

 

 

 

 

  

Registrační formulář
 1. Formulář se vztahuje k produktu, který JE POPSÁN VÝŠE. Není tedy třeba zadávat jeho specifikaci.

  Osobní údaje studenta

 2. Titul
  Políčko nevyplněno správně
 3. Jméno
  Políčko nevyplněno správně
 4. Příjmení
  Políčko nevyplněno správně
 5. e-mail
  Políčko nevyplněno správně
 6. Adresa pro doručování poštovních zásilek
  Políčko nevyplněno správně
 7. Telefonní čislo
  Políčko nevyplněno správně
 8. Poznámka
  Invalid Input
 9. Pokud chcete vystavit daňový doklad na firmu, prosíme uveďte fakturační údaje.

 10. Jméno firmy
  Políčko nevyplněno správně
 11. Adresa sídla firmy
  Políčko nevyplněno správně
 12. Políčko nevyplněno správně
 13. DIČ
  Políčko nevyplněno správně
 14. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře zároveň souhlasím s tím, že DesignŠkola smí moje osobní údaje, včetně elektronických údajů, elektronické pošty a telefonního čísla využívat i v souvislosti se založením databáze účastníků kurzů pořádaných DesignŠkolou, pro zpracování statistických údajů pro potřeby DesignŠkoly a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů DesignŠkoly a/nebo jejích obchodních partnerů. Souhlas je tímto udělěn na dobu neurčitou s možností tento souhlas kdykoli odvolat písemným sdělením o jeho odvolání učiněným na adresu DesignŠkoly. V případě porušení závazku DesignŠkoly vyplývající ze zák. č. 101/2000 Sb. je zájemce oprávněn požadovat vysvětlení a odstranění protiprávního vztahu.

  Políčko nevyplněno správně
Pokud máte přihlašovací údaje k "Přihlášení pro studenty" (uživatelské jméno a heslo) níže, doporučujeme se před registrací ke studiu přihlásit, protože pak budou Vaše osobní údaje v registračním formuláři předvyplněné.