Opakování polohy odstínu, jasu a sytosti konkrétní barvy

 


 

lightgreencode

Vpravo vidíte výsek počítačové obrazovky pro výběr konkrétní polohy barvy (kdo pracujete s power pointem, tak toto okénko znáte důvěrně).

 

Jsou zde tři číselné údaje:

 

odstín ... číslo 85 znamená samotný střed zelené - tu nejpravější zelenou - na grafu vpravo vidíte, že bílý křížek je uprostřed mezi žlutým sloupečkem a tyrkysovým.

 

sytost ... číslo 187 znamená poměrně dost sytou barvu, ale ne úplně nejsytější (proto není křížek úplně nahoře)

Sytost na obrázku funguje takto: pokud je bílý křížek nahoře - je barva sytá, pokud je velmi dole - je téměř šedá. Čím níže je tedy bílý křížek, tím méně sytá je daná barva.

Zde je ale chyták, protože zelená je zrovna odstín, který na snižování sytosti zas tak moc nereaguje, tudíž tato pozice v modelu - přibližně o 20% nižší sytost, než je maximum - tu výslednou barvu zas tak moc "nevychcípá" a pro naše oči se chová stále jako velmi sytá.

 

světelnost ... jiným slovem JAS: 214 ... pozici vidíte na sloupečku vpravo - šipečka ukazuje na pozici poměrně hodně nahoře - takže vidíme, že se jedná o barvu velmi světlou.

 

green

 

Tato pozice odpovídá barvě vlevo - světlounké a poměrně zářivě čisté zelené, které se říká PASTELOVÁ.

 

 

 

 

Bílý křížek v obrázku nahoře (v duchovém spektru) tedy vypovídá o odstínu a sytosti a černá šipička o jasu.

 

Připomeňme si nyní, že existují dva barevné kruhy:

→   umělecký - jehož primární barvy jsou: žlutá, modrá a červená

→   realistický - jehož primární barvy jsou: žlutá, magenta, cyan

 

 

 

 

 

Nálada barvy

 


 

Picture59Různé barvy v nás tedy vyvolávají různé pocity. A interiérový designér vytváří náladu místnosti tím, jaké kombinuje barvy.

 

V příloze naleznete typické pocity, které vybrané barvy vnesou do interiéru.

 

Všimněte si, že narozdíl od barevné psychologie se už řeší jemnější nuance, než jen samotný odstín - ale často též i světlost / tmavost či sytost.

 

Ve druhé příloze pak naleznete čtyři obrázky:

 

→   2 s pastelovými barvami

→   2 s mnohem "drsnějšími" barvami - střední jas barvy udělá "ostrými" / "silnými"

 

Působí na Vás tyto rozdíly v barvách tak, že vnímáte atmosféru interiérů vždy pro danou dvojici podobně? Jak na vás působí interiéry v příloze ... s "drsnými barvami"?

  

Pejsek vlevo dokresluje pohodovou domáckou atmosféru - ta není v interiéru způsobena červení, ale pískovou barvou proutí. Červená je zde pro oživení. Při kombinaci s šedou působí červená tvrdě a neosobně.

 

Pokud se kombinuje s teplým neutrálem (běžová / písková) vznikne překvapivě milá atmosféra, která není nudná. Bez přítomnosti bílé by to ale nešlo - bílá sem vnáší vzduch a lehkost, bez ní by bylo schéma až moc teplé, a proto až tíživé. Žlutá barva schéma dělá zajímavějším - více se tam děje a je méně formální (vytříbeně disciplinované), což jej dělá lidovějším a uvolněnějším.

 

 

 

 

 

 

Psychologie barev

 


 

Picture36Barva je velmi silným prostředkem pro práci s náladou / atmosférou.  Nálada evokovaná barvou je něco, s čím se pracuje nejen v interiérové tvorbě, ale ve všech oblastech, které cílí na pocitovou stránku člověka. Pracuje s ní webový a grafický design a mnoho dalších oblastí. Firmy se s pomocí barev ve svých korporátních identitách, interiérech kanceláří, na obalech výrobků a na uniformách zaměstnanců snaží v zákazníkovi evokovat různé pocity (ať už je to pocit solidnosti a tradice, nebo třeba dynamiky a modernosti).

 

Už jsme se zabývali náladou barev podle jasu (tmavé a světlé) a nyní se podíváme na psychologii hlavních sytých odstínů a neutrálů.

 

Psychologie barev zkoumá dvě oblasti působení na člověka:

 

→   fyziologické reakce – to jest reakce lidského těla na vystavení působení barvy

 

→   symbolické odkazy – asociace, které vytanou na mysl v přítomnosti barvy

 

Barvy vzbuzují stejné fyziologické reakce u osob různého pohlaví, kultur i vzdělání; dokonce bylo potvrzeno, že i u nevidících osob jsou efekty stejné. Symbolické odkazy jsou naopak různé pro různé geografické oblasti, kultury a historická období.

 

Když je lidské tělo vystaveno působení některých barev, začne na ně reagovat. Působením je buď míněna přítomnost dané barvy ve velké ploše, nebo vystavení světlu dané barvy. To znamená, že jeden polštář v dané barvě fyziologickou reakci nespustí - natřená stěna již může.

 

Míra, jakou barva působí na člověka, se často označuje jako impulsivní síla – to jest síla impulsů, které daná barva bezprostředně vydává a které působí na lidský organismus. Impulsivní síla souvisí s vlnovou délkou barvy.

 

Na lidský organismus nejsilněji působí barvy s dlouhou vlnovou délkou (teplé barvy) a nejslaběji barvy s krátkou vlnovou délkou (studené barvy). Teplé barvy v člověku vyvolávají aktivitu, zvyšují pocit tepla a dokonce zvyšují tělesnou teplotu, zatímco studené barvy snižují aktivitu i pocit tepla a tělesnou teplotu. 

 

Picture2Symbolické odkazy jsou vlastně obrazy a ideje, které jsou spojovány s tou kterou barvou. Tyto odkazy jsou podmíněny několika faktory:

 

>   Kultura – každá kultura barvy vykládá jinak – je např. velký rozdíl mezi asijskou a evropskou interpretací barev. Např. u nás je barva smrti černá, v Japonsku bílá.

 

>   Geografie – ovlivňuje vnímání barev i jazyk. Např. v Grónsku existuje přes 10 různých výrazů pro bílou barvu – bílá barva sněhu je významnou realitou po většinu roku, proto ji místní potřebují rozlišit a pojmenovat.

 

>   Historická datace – význam barev se v čase mění – např. zatímco dnes je barvou lásky a nevěstinců červená, ve středověku to byla oranžová

 

>   Subjektivní zkušenost – každý člověk má s barvou jinou zkušenost. Mám nebo nemám rád určitou barvu, aniž bych si nutně musel být vědom proč tomu tak je (např. babička nosila bledě modrou zástěru, proto je pro mě tato barva barvou lásky, tradice a pohody).

 

Pokud není uvedeno jinak, níže uvedené významy platí pro dnešního obyvatele naší kultury.

 


PSYCHOLOGIE HLAVNÍCH ODSTÍNŮ BAREVNÉHO KRUHU (ve středním jasu a plné sytosti)

 

Picture43ČERVENÁ

Fyziologické reakce:

·         sytá, plná červená má ze všech barev nejdelší vlnovou délku, proto si jí oko ve změti barev nejrychleji povšimne

·         opticky přibližuje předměty

·         zvyšuje pocit tepla i tělesnou teplotu

·         zvyšuje se počet mrknutí

·         zvyšuje se krevní tlak, dechová a tepová frekvence

·         vyplavuje se více adrenalinu (u někoho v ploše vyvolá až agresi)

·         zlepšuje se čich a chuť – zvyšuje se apetit

·         stimuluje nervový systém

Symbolické odkazy:

·         v přírodě: barva krve

·         aktivita, síla, energie, dynamika, moc

·         láska, krev, sex

·         drama, násilí, válka, zlo, nenávist, revoluce

 

 

 

Picture12ŽLUTÁ

Fyziologické reakce:

·         pomáhá koncentraci a zapamatování

·         mírně zvyšuje tepovou a dechovou frekvenci

·         mírně zvyšuje krevní tlak

·         ostrá žluť vyvolává úzkost
Symbolické odkazy:

·         v přírodě: slunce, léto

·         teplá, veselá, optimistická, symbolizuje radost

·         zlato, štěstí, bohatství

·         nemoc, zrada a lež

 

 

 

Picture37ORANŽOVÁ

Fyziologické reakce:

·         zvyšuje apetit

·         zrychluje metabolismus

·         mírně zvyšuje tepovou a dechovou frekvenci

·         mírně zvyšuje krevní tlak

·         je vnímána jako nejteplejší barva
Symbolické odkazy:

·         v přírodě: oheň, teplo, podzim

·         je mezi červenou a žlutou, nese významy obou – je akční i veselá

·         přátelská, vyvolává příjemné pocity, entuziasmus, hravost

·         šťavnatost, energie, zdraví

 

 

 

Picture51MODRÁ

Fyziologické reakce:

·         dočasně snižuje krevní tlak

·         snižuje dechovou a tepovou frekvenci

·         potlačuje chuť k jídlu

·         uklidňuje mysl a podporuje jemný intelekt

Symbolické odkazy:

·         v přírodě: nebe, voda, led, zima, vzduch

·         pravda, důvěryhodnost, vytrvalost, uklidnění, tichost

·         božství, duchovno, moudrost

·         mír, jednota, harmonie, věrnost, naděje, víra, idealismus

·         chlad, závislost, deprese, smutek

 

 

 

Picture86ZELENÁ

Fyziologické reakce:

·         dopadá přímo na sítnici a má krátkou vlnovou délku – její vnímání je pro oko nejsnazší a nejpříjemnější ze všech barev

·         uvolňuje svaly

·         uklidňuje, uvolňuje napětí, je relaxační

·         navozuje pozitivní myšlení, stimuluje mentální aktivitu

Symbolické odkazy:

·         v přírodě: tráva, stromy, příroda

·          jaro, plodnost, hojnost, růst, mládí, čerstvost, štěstí

·         nezralost, závist, nemoc, ďábel (ve středověku)

·         mimozemšťané, hadi, draci

 

 

Picture40FIALOVÁ

Fyziologické reakce:

·         potlačuje nezvladatelný apetit

·         levandulová (lehce potlačený a zesvětlený fialový odstín) působí uspávajícím, uklidňujícím dojem

Symbolické odkazy:

·         mystická, psychedelická barva

·         barva králů, intelektuálů, mágů

·         smyslovost, spiritualitu, kreativita

·         tajemno, moudrost, osvícení, bohatství, extravaganci, luxus, nostalgie

 

 

PSYCHOLOGIE ZÁKLADNÍCH NEUTRÁLŮ

 

Bílá, černá a šedá jsou technické, striktní neutrály. Ostatní neutrály, jako např. hnědá, jsou neutrály neabsolutního charakteru, který vznikl posunem sytosti či jasu některého z odstínů barevného kruhu (buď nízkou sytostí, nebo nízkým jasem). Neutrálů existuje obrovské množství, zde uvádíme jen ty základní.

 

BÍLÁ

Symbolické odkazy:

·         v přírodě: sníh

·         čistota, božskost, nevinnost, luxus


ČERNÁ

Symbolické odkazy:

·         v přírodě: noc, hlubina, stín

·         smrt, pohřby, tajemno, zlo, strach, smutek, truchlení, neštěstí

·         síla, vážnost, vědění

·         sofistikovanost, modernost, formálnost, elegance


ŠEDÁ

Symbolické odkazy:

·         v přírodě: prach, zamračená obloha

·         tichá, klidná, elegantní, autoritativní, inteligentní, solidní, profesionální, moudrá

·         symbolizuje pokoru, úctu, stabilitu, subtilnost, moudrost, rovnováhu, neutralitu, formálnost

·         deprese, truchlení, nuda, sešlost, smutek


HNĚDÁ

Symbolické odkazy:

·         v přírodě: půda a dřevo

·         příroda, tradice, praktičnost, domov, stabilita

·         je skromná, přírodní, obyčejná, solidní