Jak postupovat při sestavování barevně materiálového schématu

 


 

Picture31Přiložená prezentace si klade za cíl ilustrovat, jaké úvahy činí designér, když tvoří barevně materiálové schéma - z čeho vychází  + se věnuje tomu, jakou formou lze své úvahy efektivně zaznamenat, aniž by se hned musel generovat počítačový 3D model.