Cenové úvahy komory architektů

 


 

komplet pohledy_LenkaV příloze naleznete list, který shrnuje, jak se v oficiálních kruzích nahlíží na odměňování interérových designérů. 

 

Logika je postavena na procentu z proinvestované částky.

 

Tzn. čím dražší interiér se realizuje, ...

... tím věší odměnu designér dostane ...

 

A je tam ještě jedna velká věc .... rozdělení zakázek podle toho, zda se interiér tvoří z hotových výrobků či se navrhuje na míru ...

 

Je-li interiér sestaven z hotových výrobků, je považován za méně hodnotný pro klienta. 

 

Tento model stojí na přesvědčení, že interiérový designér by měl navrhovat nábytek na míru, aby byl hoden toho jména. To je v intencích tradice secesních a funkcionalistických architektů, kteří pro své domy mnohdy navrhovali krbové mříže a kličky na okna.

 

Vedle tohoto modelu nicméně stojí anglosaské popjetí interiérového designéra, který možná i někdy navrhuje nábytek (produktový design pro výrobce nábytku), ale který se primárně zaměřuje na TVORBU CELKU ... sladění prvků tak, aby vzniklý prostor by l příjemný k pobývání. A ne nutně to je díky vlastnímu produktovému designu.