VIZUALIZACE interiéru komplexně: VŠEDNODENNÍ KURZ - ruční skica, modelace v počítači, koláže ... od 5. října do 8. prosince 2017
Školné činí 18 000 Kč. Kapacita třídy je 6 osob.

 

 

VŠEDNODENNÍ dlouhodobý kurz PROFESIONÁLNÍ NÁVRH INTERIÉRU ... 11 dnů výuky a 72 modulů samostudia ... od 16. října 2017 do 25. dubna 2018
Školné činí 27 500 Kč bez DPH. Kapacita třídy je 5 osob.

 

 

Jak funguje podnikání v oblasti navrhování interiérů - STŘEDA - jednodenní kurz (18. října 2017)
Kurz je definitivně naplněn a nové účastníky už nemůžeme přijmout.

 

 

Nejdůležitější principy v práci návrháře interiérů - PONDĚLÍ - jednodenní kurz (23. října 2017)
Kurz je předběžně naplněn. Nové zájemce přijímáme na čekací listinu.

 

 

Komplexní online studium od 23. října 2017 do 27. května 2018
Účastnický poplatek za čisté online studium činí 6 000 Kč bez DPH, jeden ze sedmi DOPROVODNÝCH distančních workshopů pak 1000 Kč bez DPH.

 

 

Jak funguje podnikání v oblasti navrhování interiérů - NEDĚLE - jednodenní kurz (5. listopadu 2017)
Účastnický poplatek činí 1 400 Kč bez DPH. Kapacita kurzu je 6 osob.

 

 

VÍKENDOVÝ dlouhodobý kurz PROFESIONÁLNÍ NÁVRH INTERIÉRU ... 11 dnů výuky a 72 modulů samostudia ... od 12. listopadu 2017 do 27. května 2018
Školné činí 27 500 Kč bez DPH. Kapacita třídy je 5 osob.

 

 

Jak funguje podnikání v oblasti navrhování interiérů - ČTVRTEK - jednodenní kurz (30. listopadu 2017)
Účastnický poplatek činí 1 400 Kč bez DPH. Kapacita kurzu je 6 osob.

 

 

VIZUALIZACE interiéru komplexně: VÍKENDOVÝ KURZ - ruční skica, modelace v počítači, koláže ... od 20. ledna do 13. května 2018
Školné činí 19 360 Kč. Kapacita třídy je 6 osob.