Komplexní online studium od 23. října 2017 do 27. května 2018

Účastnický poplatek za čisté online studium činí 6 000 Kč bez DPH, jeden ze sedmi DOPROVODNÝCH distančních workshopů pak 1000 Kč bez DPH.

Terminy:

Datum zahájení: 23. říjen 2017

Datum ukončení: 27. květen 2018

Popis:

Studium probíhá formou samostudia pomocí internetového připojení na naši webovou stránku.

•  Studium má 7 bloků a každý blok se studuje 4 týdny po sobě jdoucí.

•  Každý den (od pondělí do pátku) se na webu objeví nová látka - která bude vyžadovat přibližně 60 minut pozornosti studenta.

•  Studijní obsah je zprostředkován pomocí psaného textu (50%), obrázků (30%) a videí (20%)

•  Materiály jsou na webu k dispozici vždy od "vyvěšení" do konce kurzu (27. května 2018)


SOUČÁSTÍ STUDIA NEJSOU ŽÁDNÉ ZKOUŠKY.


ZA ÚSPĚŠNÉHO ABSOLVENTA BUDE POVAŽOVÁN KAŽDÝ ÚČASTNÍK VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU, KTERÝ NA KONCI KAŽDÉHO STUDIJNÍHO BLOKU NAPÍŠE A EMAILEM ODEŠLE DVOUSTRÁNKOVÝ TEXT NA TÉMA: "Co mi tento blok dal - jaké nové informace jsem získal/a a v čem jsou mi užitečné + co mě zaujalo nejvíce + jak to budu používat ve svém životě (při zařizování interiérů svého domova či pracoviště) ... takto se jednoznačně prokáže, že látku prošel a vstřebal.


ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI NA KONCI PROGRAMU OBDRŽÍ CERTIFIKÁT, POTVRZUJÍCÍ JEJICH ÚČAST V PROGRAMU.


první blok: Prostor (estetická modelace, ergonomie, dispoziční typologie, kompozice)

23. října až 19. listopadu 2017

Workshop se koná v neděli 26. listopadu 2017 

 

druhý blok: Barva a styl (barevná nauka, konstrukce barevného schematu, vztah barva a styl, tvar a styl, materiál a styl, aktuální stylové trendy, historie stylu a designu)

20. listopadu až 17. prosince 2017

Workshop se koná v neděli 7. ledna 2018 


třetí blok: "Dokumentace myšlenek v papírové či elektronické podobě" ... jak zakreslit či jinak výtvarně ztvárnit úvahy o dispozici, o modelaci prostoru, o stylu, o barevnosti

U TOHOTO TÉMATU RADĚJI UPOZORNÍME, ŽE NEOBSAHUJE VÝUKU POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SKETCH UP ANI JINÉHO MODELOVACÍHO POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU ... ukázky výstupů však obsaženy jsou a též i základní informace o způsobu používání programu SU pro praxi interiérového designéra. Program Sketch Up se lze dobře naučit na IT kurzech - např. zde:

3E engineering

NICOM


1. až 28. ledna 2018

Workshop se koná v sobotu 24. března 2018 (po skončení jarních prázdnin ve všech regionech) 


čtvrtý blok: Základní stavební témata, která souvisí s návrhem interiéru (topení, větrání, elektrické rozvody, přívod a odvod vody, plyn pro kuchyni, odtah par v kuchyni, schodiště, konstrukce podlah a stěn, okna / dveře)

29. ledna až 25. února 2018

Workshop se koná v neděli  25. března 2018 (po skončení jarních prázdnin ve všech regionech) 

 

pátý blok: Navrhování technického detailu řešení interiéru (osvětlení, okenní dekorace, nábytek na míru, kladečský plán pro keramiku, obklad vany, zrcadlo v koupelně ...)

26. února až 25. března 2018 

Workshop se koná v sobotu  14. dubna 2018  


šestý blok: Stylová koncepce interiéru v praxi ... jak na to

26. března až 22. dubna 2018

Workshop se koná v sobotu  12. května 2018 (předchozí víkendy jsou součástí prodloužených víkendů)  


sedmý blok: Podnikání ... jak psát nabídku, jak si určit ceník prací, jak pojmout web, jak definovat rozsah svých služeb, průběh zakázky včetně předkládané dokumentace

23. dubna až 20. května 2018

Workshop se koná v sobotu  26. května 2018 

SOUČÁSTÍ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU ve výši 6 000 Kč bez DPH JE PROSTOR PRO KONZULTACE dvojí formou:

 

→  telefonická konzultace v předem domluvený čas (maximum konzultací je stanoveno na 14 ... tedy v průměru 2 x v průběhu jednoho bloku ... samozřejmě je možné v jednom bloku konzultovat 3 x a v jiném jen jednou) Poslední telefonickou konzultaci je možné si domluvit na neděli 27. května 2018 - po tomto datu již konzultace neprobíhají.

 

→  4 x osobní konzultace v délce 60 minut v ateliéru Barbary Venter v Kateřinské ulici ... konzultace se budou domlouvat individuálně přes email. V průběhu každého bloku budou účastníkovi nabídnuty alespoň 3 časové možnosti (mezi 9:00 ráno a 18:00 večer, včetně víkendů - typicky spíše neděle, než sobota). Konzultace se mohou uskutečnit v období:

... od 1. listopadu do 8. prosince 20017

... a dále od 8. ledna do 20. května 2018

 

 

Nad rámec konzultací je pak připravena možnost se zúčastnit distančního workshopu, kdy se pracuje na zadaných úkolech (každý u sebe doma či kdekoliv jinde - s připojením k internetu). Lektoři budou celý den na telefonu a na emailu a budou spolu s účastníky v kontaktu formou zodpovídání dotazů a "předcvičování" postupu řešení úloh.

Na distanční workshopy je možné se hlásit průběžně (nejpozději týden před datem konání) a účastnický poplatek činí 1 000 Kč bez DPH. Workshop startuje v 9:00 hodin ráno, přes oběd je pauza od 12:00 do 13:00 a končí se v 16:00 hodin.

 

V termínu distančního workshopu konzultace možné nejsou.

 

K workshopu je třeba mít počítač (průměrného výkonu) s přístupem na internet (do své emailové schránky), fotoaparát a schopnost odeslat foto emailem. Scaner je výhodou nikoliv podmínkou.

 

Dále budou občas potřeba rýsovací pomůcky (u vybraných WS - specifikaci zašleme v předstihu).

  

Registrační formulář
 1. Formulář se vztahuje k produktu, který JE POPSÁN VÝŠE. Není tedy třeba zadávat jeho specifikaci.

  Osobní údaje studenta

 2. Titul
  Políčko nevyplněno správně
 3. Jméno
  Políčko nevyplněno správně
 4. Příjmení
  Políčko nevyplněno správně
 5. e-mail
  Políčko nevyplněno správně
 6. Adresa pro doručování poštovních zásilek
  Políčko nevyplněno správně
 7. Telefonní čislo
  Políčko nevyplněno správně
 8. Poznámka
  Invalid Input
 9. Pokud chcete vystavit daňový doklad na firmu, prosíme uveďte fakturační údaje.

 10. Jméno firmy
  Políčko nevyplněno správně
 11. Adresa sídla firmy
  Políčko nevyplněno správně
 12. Políčko nevyplněno správně
 13. DIČ
  Políčko nevyplněno správně
 14. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře zároveň souhlasím s tím, že DesignŠkola smí moje osobní údaje, včetně elektronických údajů, elektronické pošty a telefonního čísla využívat i v souvislosti se založením databáze účastníků kurzů pořádaných DesignŠkolou, pro zpracování statistických údajů pro potřeby DesignŠkoly a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů DesignŠkoly a/nebo jejích obchodních partnerů. Souhlas je tímto udělěn na dobu neurčitou s možností tento souhlas kdykoli odvolat písemným sdělením o jeho odvolání učiněným na adresu DesignŠkoly. V případě porušení závazku DesignŠkoly vyplývající ze zák. č. 101/2000 Sb. je zájemce oprávněn požadovat vysvětlení a odstranění protiprávního vztahu.

  Políčko nevyplněno správně
Pokud máte přihlašovací údaje k "Přihlášení pro studenty" (uživatelské jméno a heslo) níže, doporučujeme se před registrací ke studiu přihlásit, protože pak budou Vaše osobní údaje v registračním formuláři předvyplněné.