Úvod do ergonomie

 


 

sprchove-kouty

Ergonomie je nauka, která se usiluje odborně uchopit fakt, že každá lidská činnost, práce, odpočinek, pobyt v nějakém prostoru za jakýmkoli účelem, má určité podmínky, omezení, požadavky... Nejsou-li tyto podmínky splněny, cítíme se v daném prostoru nepohodlně.

 

Ergonomie zohledňuje, že v předklonu, v dřepu zabíráme více místa než ve stoje a při pohodlném sezení v křesle zabíráme více místa, než když sedíme na židli u stolu a píšeme. Ergonomie k tomu využívá ANTROPOMETRIE (zjednodušeně: vědy o rozměrech člověka), ale její záběr je širší, protože se nezaměřuje jen na tělo samotné, ale také na nároky prostoru pro člověka odvozené z aktivity, kterou v prostoru vykonává.

 

Pohodlí je velmi individuální kategorie a co se nám jeví jako pohodlné, není vždy ergonomicky správné. K tomu, abychom určili, co je ergonomicky správné, potřebujeme součinnost dalších oborů, například informace o populaci a jejích typických rozměrech (muž / žena / dítě). Neméně důležité jsou pak znalosti o rozměrech jednotlivých částí lidského těla a jeho pohybových možnostech a omezeních: kam dosáhne typický středoevropan, kolik prostoru zabere, když se posadí, když si lehne, na jak vysoké pracovní desce může krájet zeleninu a nepředklání se u toho tak, aby ho bolelo v kříži?

 

Cílem ergonomie je poznávat a cíleně řídit a ovlivňovat vztahy mezi člověkem a prostředím, ve kterém vykonává nějakou činnost.

 

Tento přístup se uplatňuje též v pracovním prostředí - má dopady nejen zdravotní a humanitní, ale i obchodní (efektivita činnosti).

 

Definice ergonomie z roku 2000 podle Mezinárodní ergonomické společnosti zní: “Ergonomie je vědecká disciplína založená na porozumění interakcí člověka a dalších složek systému. Aplikací vhodných metod, teorie a dat zlepšuje lidské zdraví, pohodu i výkonnost. Přispívá k řešení designu a hodnocení práce, úkolů, produktů, prostředí a systémů, aby byly kompatibilní s potřebami, schopnostmi a výkonnostním omezením lidí. Ergonomie je systémově orientovaná disciplína, která prakticky pokrývá všechny aspekty lidské činnosti. V rámci holistického přístupu zahrnuje faktory fyzické, kognitivní, sociální, organizační, prostředí a další relevantní faktory.”

 

Ergonomie je tedy nauka o vztazích mezi člověkem a vybavením jeho bytového nebo pracovního prostředí. Využívá poznatky z antropologie (kterou jsme již zmínili) dále pak z psychologie, fyziologie, biologie, ortopedie ... Dodržování ergonomických pravidel je důležité pro vytváření nejen esteticky příjemného, ale celkově harmonického prostředí.

 

Pomineme-li ergonomickou konstrukci nábytku, nejdůležitějšími oblastmi, kde se touto problematikou interiérový designér rozhodně musí zabývat, je kuchyně a koupelna. Zde je nutné z tohoto pohledu řešit taková témata, jako je výška pracovních ploch, výška umyvadla, umístění zrcadel.

 

 

 

 

Co všechno ovlivňuje pocity z interiéru

 


 

Picture34

V ergonomii nás tedy zajímají rozměry místností, jejich orientace (vůči světovým stranám) a světelné podmínky, kvalita podlahy, charakter nábytku – rozměry, šířka, výška, hloubka, logické návaznosti a propojení jednotlivých prostorů, a to všechno

vzhledem k osobnosti, která prostor využívá, jejím návykům, systému práce a odpočinku, výšce postavy, praváctví či leváctví. 

 

Picture33

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Většina nabídky v obchodech má nejčastěji standardizované rozměry, nehledě na další ergonomická kritéria „předpokládá“ průměrnou postavu. Ale nejen lidé větší či menší postavy než je ta konfekční mají problémy, při plánování prostoru musíme vzít také v úvahu, že ho budou pravděpodobně sdílet partneři, muž a žena, kteří zřídkakdy bývají stejně vysocí.

 

Hezky na to pamatoval Adolf Loos, který například umisťoval do společného prostoru různé židle a křesílka, protože předpokládal, že každý odpočívá jinak a každý má jinou postavu. Problém sedacího nábytku, výšky zárubní a výšky dřezu jsou asi nejčastější.

 

V ergonomii má kromě rozměrů význam i osvětlení i barvy ... což jsou témata, která dále řešíme v jiné části studijních materiálů - pro celkovou úplnost představy o ergonomii je však dobré se jich zde alespoň lehce dotknout.

 

Celkové osvětlení prostor musí odpovídat nárokům prováděné činnosti, alespoň 10 % osvětlení v místnosti by mělo být zajištěno celkovým osvětlením. Měli bychom pamatovat například na to, že některá svítidla zkreslují barvy, takže pokud rádi sedíme v křesle a prohlížíme si fotografické publikace, měli bychom si zvolit odpovídající osvětlení. Též bychom měli eliminovat zdroje velkého jasu a nežádoucí odrazy (lampa naproti zrcadlu, skleněné vitríně, televizi apod.).

 

Volba barev z ergonomického hlediska - některé barvy jsou pro určitý typ prostoru, kde se odehrává určitá lidská činnost, méně vhodné. To souvisí s psychologií barev.

 

 

 

 

Proč minimum a kdy být raději velkorysý/á

 


 

5Doporučené údaje v odborné literatuře se většinou omezují na stanovení minima.

 

Toto minimum je však často na pokraji „žitelnosti".

 

Ve výjimečných případech je samozřejmě možné „sáhnout" po minimu, ale měli bychom mít stále na paměti, že by to mělo být jen v situacích, které jsou něčím výjimečné – nejčastěji lze minimální rozměry ospravedlnit nízkou častostí vykonávání určité aktivity.


Možná jste někdy bydlel/a v apartmánu, který se sice tvářil, že má plnohodnotnou kuchyni a disponoval dokonce pečící troubou a mikrovlnkou, ale přesto byl pohyb v kuchyni nepříjemný, věci se nevešly na pracovní desku a bylo těžké tu uklidit.

 

 

Mrkněte na fotografii č. 42 na tomto odkazu ... je zde kuchyně, která patřila k apartmánu, kde jsme nedávno pobývali. A vidíte zde "půlkový" dřez a "půlkovou" varnou desku. Takže se kuchyně tváří, že je plně funkční - i když v sobě má vlastně "neplnohodnotné" prvky.

 

Nechtějte vidět ten "bordel", který jsme tam měli, když jsme chystali snídani (oběd ani večeři jsme tam nepojídali). Na pracovní desku se vůbec nic nevešlo, umýt meloun ve dřezu byl nadlidský výkon.


Nedostatek místa k odložení věcí, k projití kolem nábytku, nesnadnost otevírání skříněk ... to všechno jsou věci, které mají vliv na lidskou psychiku a ačkoliv si to velké množství lidí nechce připustit, tak platí, že modelace prostoru a zejména "volnost" pro položení, odložení, pohyb ... ovlivňuje naše pocity ... zda jsme v pohodě a je nám fajn, či zda nás něco stresuje a vytváří vnitřní neklid.A proč jsou čísla v publikacích či případně normy stavěny na minima?


→  Protože prostor je v dnešní době velký luxus a většinou je třeba spíše řešit, jak novým domem zastavět co nejméně plochy a jak vytvořit co nejvíce pokojů (a iluzi velkého bytu prezentovaném v inzerátu) na co nejmenší ploše. 

 

→  Protože norma má regulační charakter, účelem normy je hlídat příliš „ekonomické" uvažování, které by vedlo k úplným nesmyslům - tudíž je postavena tak, aby definovala nepřekročitelné minimální požadavky.

 

Ne všechny ergonomické rozměry jsou však podchyceny normou. Jedná se spíše o výjimky. Velká většina ergonomických parametrů interiéru je tedy v rukou investora .... a tedy potažmo interiérového designéra (pokud si jej investor najme).


Interiér na obrázku vlevo nahoře je z luxusního lodge v Jižní Africe a máte zde dvě židle u kulatého stolku, který se tváří, že je jídelní. Večeřet bychom ale asi u něj nikdo nechtěli. No a hosté lodge též nemusí ... ti večeří v restauraci a terase:) Takže ten stolek je spíš interiérov dekorace pro zaplnění prostoru a pak nevadí, že je to takový "prťousek".