Proporce

 


 

dsc05991Téma PROPORCE je v interiérovém designu, stejně jako v architektuře a obecně ve vizuálním umění, velmi důležité.

 

Proporce tvoří základ krásy, o čemž se Vás bude snažit přesvědčit i Britney na obrázku v prezentaci výše:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatý řez

 


 

dsc05984Zlatý řez je poměr dvou rozměrů, který je považován za obecně KRÁSNÝ již od dob antiky. Kompozice je z velké části o rozměrech - někdy se jí říká "krásná matematika". Zlatý řez je přibližně řečeno vztah mezi jednou třetinou nějakého rozměru a dvěma třetinami.

 

V prezentaci naleznete ukázku a vysvětlení "zlatého obdélníku" - tedy útvaru, jehož dvě strany k sobě mají poměr "zlatého řezu". Též tam pak uvidíte, že jak antické chrámy, tak kvalitní moderní stavby se "zlatým řezem" řídí. 


Všimněte si, že i členění fasády odpovídá poměru 1/3 vs. 2/3, stejně jako pozice středu televize - který je v místě 1/3 šířky obývací stěny.
Krásná matematika

 


 

Picture41Krásná matematika je výraz, který "hovoří" o tom, že vzájemné poměry velikostí objektů či mezer mezi nimi může buď působit "krásně", nebo "nekrásně". 

 

Krásná matematika často funguje při členění ploch, což se nás interiérových designérů týká např. při navrhování členění knihoven či skříňkových sestav.

 

Zlatý obdélník - tzn. obdélník jehož poměr stran odpovídá "zlatému řezu" je slušivější, než jiné tvary. Proto mají televizní sestavy na reklamních fotografiích většinou tuto proporci. V praxi je však obtížné jí dosáhnout, neboť typicky vycházíme z rozměrů konkrétní stěny. Studiová fotografie si rozměr stěny určuje tak, aby byl výsledek co nejslušivější.