Symetrie

 


 

Picture5Symetrie je úplně nejvýznamnější kompoziční princip využívaný v interiérovém designu. 


V prezentaci naleznete vysvětlení, jak funguje středová osa ... typické použití symetrie při řešení kompozice stěn ... a dále ukázky symetrie podle osy v různých interiérech. 


Též si všimněte, že na středovou osu se typicky umisťují dominantní prvky, které chceme v interiéru vypíchnout.


Poslední obrázek v prezentaci výše (jídelní stůl, zrcadlo nad krbem, červená židle) ilustruje kombinaci osové symetrie s vyvažováním podle středu. 


Berte v potaz též téma "barevný akcent" a fakt, že tmavší barvy působí tížeji, než světlé.Andrea Palladio

 


 

m85Po prohlédnutí přílohy níže poznáte, že Andrea Palladio symetrii vyznával velmi silně.


Renesance je historický styl (sloh), který vyznává antiku (starověké Řecko a Řím). Srdcem renesance je Itále - území bývalého starověkého Říma.

 

Andrea Palladio byl významný italský renesanční architekt, který se proslavil výrazně symetrickými stavbami, které svými proporcemi a členěním vyznávaly starověké kompoziční principy.

 

Andrea Palladio též navázal na antiku svými knihami o architektuře. V období klasicismu (další návrat společnosti k antice) byl "znovuobjeven" a v Anglii vznikl styl "Neopalladianism" - architektura inspirovaná jeho slavnými stavbami.

 

Jedna z nejvýznamnějších staveb A. Palladia je Vila La Rotonda ve Vicenze.

 

Na obrázku vlevo je jedna z Palladiových staveb ... vila Foscari -  všimněte si přísné organizace průčelí - vše je OSOVĚ SYMETRICKÉ ... pravá strana přesně odpovídá levé.

 

Též si všimněte, že stavba obsahuje trojúhelníhový štít, jako jej znáte z antických chrámů a též i antické sloupy.

 

 

 

Asymetrie

 


 

Picture9Asymetrie je pravým opakem symetrie a je o pomyslném vyvažování objektů.

 

Platí, že větší objekty působí, že jsou těžší a tmavší barva též. Co působí, že je těžší, by mělo být níže.

 

Vyvažování probíhá přes těžiště.

 

Asymetrie je vyvážená neuspořádanost, která vnáší do prostoru zajímavost a dynamiku.