Symetrie

 


 

Picture5Symetrie je úplně nejvýznamnější kompoziční princip využívaný v interiérovém designu. 


V prezentaci naleznete vysvětlení, jak funguje středová osa ... typické použití symetrie při řešení kompozice stěn ... a dále ukázky symetrie podle osy v různých interiérech. 


Též si všimněte, že na středovou osu se typicky umisťují dominantní prvky, které chceme v interiéru vypíchnout.


Poslední obrázek v prezentaci výše (jídelní stůl, zrcadlo nad krbem, červená židle) ilustruje kombinaci osové symetrie s vyvažováním podle středu. 


Berte v potaz též téma "barevný akcent" a fakt, že tmavší barvy působí tížeji, než světlé.Andrea Palladio

 


 

m85Po prohlédnutí přílohy níže poznáte, že Andrea Palladio symetrii vyznával velmi silně.


Renesance je historický styl (sloh), který vyznává antiku (starověké Řecko a Řím). Srdcem renesance je Itále - území bývalého starověkého Říma.

 

Andrea Palladio byl významný italský renesanční architekt, který se proslavil výrazně symetrickými stavbami, které svými proporcemi a členěním vyznávaly starověké kompoziční principy.

 

Andrea Palladio též navázal na antiku svými knihami o architektuře. V období klasicismu (další návrat společnosti k antice) byl "znovuobjeven" a v Anglii vznikl styl "Neopalladianism" - architektura inspirovaná jeho slavnými stavbami.

 

Jedna z nejvýznamnějších staveb A. Palladia je Vila La Rotonda ve Vicenze.

 

Na obrázku vlevo je jedna z Palladiových staveb ... vila Foscari -  všimněte si přísné organizace průčelí - vše je OSOVĚ SYMETRICKÉ ... pravá strana přesně odpovídá levé.

 

Též si všimněte, že stavba obsahuje trojúhelníhový štít, jako jej znáte z antických chrámů a též i antické sloupy.

 

 

 

Linie a křivka

 


 

Picture4Tvar předmětů v interiéru a též i jejich uspořádání určuje jeho styl / náladu. Křivka v nás evokuje historičnost - čím je více podobná historickým křivkám, tím více. Rovné čáry pak vnímáme "za moderní". Vertikální linie působí vznosně, horizontální pak moderněji. Vertikální linie zdvihá strop, horizontální roztahuje stěny do šíře. Při modelaci prostoru nepracujeme jen s ergonomií. Rozhodujeme se též, které linie zvýraznit / posílit.

 

Dnes je velmi módní řezat dvířka skříní či zrcadlové obložení do diagonálních linií. Přináší to do interiéru dynamiku. Naopak pravidlené tvary a symetrické uspořádání přináší klid a harmonii. K liniím jsou druhé slidy ještě ZDE.

 

Když se v souvislosti s interiérovým designem použije výraz "čisté tvary" - myslívá se tím "hranaté a bez ozdob". Takové tvary si spojujeme s minimalismem a funkcionalismem. Naopak tvarovaný nábytek a doplňky si spojujeme s historičností. 

 

Křesílka vpravo vycházejí z rokoka. Ale nejedná se o starožitnosti. Rozdíl od pravého rokoka je v tom, že textil je jednobarevný a "venkovsky prostý" ... je to hrubší len - tzn. úplně jiný materiál, než který se používal v rokoku - to byl textil lesklý a se vzorem. Dřevo je pak buď natřené na bílo či se jedná o módní bělené dřevo, které si spojujeme se stylem Provence

 

Ve Francii je styl rokoka a klasicismu stále velmi silný a není proto divu, že mnoho moderních kousků designu od P. Starcka je těmito historickými předlohami inspirováno.

 

Křivka a ornament v nábytku a doplňcích po letech minimalismu opět přichází do módy.