Úvod do modelování prostoru

 


 

FrontWallNyní zahájíme přemýšlení o tom, jak barvou, tvarem a světlem ovlivníme prostorové vyznění místnosti.

 

Než se přistoupí k navrhování dispozice a k volbě barev, materiálů a tvarů ... je zapotřebí zanalyzovat prostor. Všechny následující aspekty totiž ovlivní výslednou volbu použitých prostředků:

 

• Velikost místnosti – šířka, délka

 

• Výška místnosti

 

• Velikost a umístění oken

 

• Světlost / temnost

 

• Orientace (sever / jih)

 

 

Naším úkolem je při návrhu řešení prostoru vyzdvihnout silné stránky prostoru a jeho slabší upozadit či dokonce překonat.

 

Například bychom se měli  snažit, abychom zvolili takové řešení, které úzkou místnost nepromění v ještě užší nudli či abychom tmavou místnost dokázali vyřešit tak, že vhodně slouží svému účelu - i když je od přírody tmavá.

 

 

 

Jakou moc mají barvy při modifikaci prostoru?

 


 

Picture29

V této prezentaci je hezky vidět, jak s náladou zahýbá změna barevnosti stropu. Všimněte si, že když má strop stejnou barvu jako stěny, opticky se místnost zvýší - není patrná hrana konce stěn. Samozřejmě ale platí, že pokud je barva tmavší, tak zase začne místnost působit jako "krabička" s víčkem.

 

V další prezentaci pak můžete sledovat, jak použití červené barvy na různé prvky způsobí zajímavé pocity / efekty.

 

Obrázek vlevo pak sděluje, že interiér v jedné barvě, kde není ani různost hrubosti / textury materiálů je fádní a nepříjemný pro pobyt.

 

 

 

 

 

 

 

Prostorové vyznění barev

 


 

Picture1

Jaké jsou tedy prostředky, kterými můžeme opticky modifikovat prostor?

Jsou to zejména:

1. Barvy

2. Světlo

3. Materiály, povrchy

4. Vzory

 

 

Obecně platí, stejně jako v přírodě, že teplé barvy nám připadají, že jsou blíže a studené působí, jako by byly od pozorovatele dál.

 

Takže jak v přírodě, tak v interiérové tvorbě funguje následující:

 

→  Tmavé teplé barvy prostor zmenšují

 

→  Světlé chladné barvy prostor do jisté míry zvětšují (zejména světle modrá - barva nebe)

 

→  Chci-li snížit strop, budu pracovat s tmavou podobou téhož odstínu, který použiji na zdi

 

→  Chci-li strop naopak opticky zvýšit, použiji na něj stejnou barvu jako na zdi, nebo její světlejší polohu.

 

 

Podívejte se, prosím, nyní na prezentaci, která se snaží ukázat, jak různé použití barvy vyvolá různé dojmy. Též si všimněte, že zvýraznění lišt, prostor ubírá.